.::Kolejowy Lublin::.
Aktualności: infrastruktura, wypadki, imprezy, rozkład jazdy, tabor

Lubelskie: Poprawa infrastruktury dla kolei pasażerskiej

wrzesień 18th, 2014 by Kręzel Michał

W 2014 r. PKP PLK kontynuuje na Lubelszczyźnie prace związane z poprawą dostępności do pociągów regionalnych. Na obszarze działania lubelskiego i siedleckiego Zakładów Linii Kolejowych prowadzone są prace, dzięki którym poprawi się komfort obsługi podróżnych.

Najbardziej spektakularną inwestycją jest modernizacją stacji kolejowych w Łukowie i Międzyrzecu Podlaskim. W ramach projekt „Modernizacja linii kolejowej E 20/CE 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap II” o wartości 550 mln zł, zarządca infrastruktury kolejowej zmodernizuje perony, podwyższając je do 76 cm. Ponadto zostaną wyposażone w windy, co ułatwi poruszanie się osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Zabudowane zostaną nowe wiaty,  nowoczesne systemy informacji wizualnej i głosowej oraz elementy małej architektury.

Także z pomocą ze środków unijnych realizowany jest projekt, którego celem jest modernizacja odcinka Lubartów – Lublin linii kolejowej nr 30, prowadzącej ze wspomnianego Łukowa do stolicy regionu. Efektem rozszerzenia zadania jest m.in. budowa dwóch nowych przystanków na terenie Lubartowa. W miejscu wcześniej wzniesionych obiektów prowizorycznych wybudowano nowe perony na przystankach  Lubartów Słowackiego oraz Lubartów Lipowa. Zamontowano na nich nowe wiaty, system nagłośnienia, monitoring.

Wykonywane są jeszcze inne roboty związane z poprawą obsługi podróżnych, realizowane przez ZLK Lublin. Jak informuje „Rynek Kolejowy” Maciej Dutkiewicz z Wydziału Prasowego PKP PLK, jeszcze we wrześniu tego roku powinien zostać oddany do użytku peron 1b na stacji Lublin. Usprawni on wyprawianie pociągów osobowych obsługiwanych szynobusami w kierunku wschodnim. Dzięki temu łatwiej będzie ułożyć dogodniejszy rozkład jazdy pociągów regionalnych kursujących do Lublina. Realizacja zadania ograniczy negatywne skutki wstrzymanej inwestycji polegającej na m.in. modernizacji wiaduktu kolejowego nad ul. Kunickiego.

Kontynuowane są również prace związane z poprawą dostępności do kolejowego transportu pasażerskiego na linii nr 69 Rejowiec – Hrebenne. Po obiektach w Izbicy, Nowinach, Ruskich Piaskach i Zagrodach, przyszedł czas na przystanek osobowy Złojec. Obecnie funkcjonuje on w bardziej dogodnej dla podróżnych lokalizacji. W Miączynie trwają prace przy budowie nowego,  dogodniejszego dla mieszkańców dojścia do peronu. Prace na trasie praktycznie bez czynnego ruchu osobowego (jedna para pociągów w roku) wykonywane są niejako przy okazji przygotowania infrastruktury na potrzeby powstałego terminala przeładunku nawozów sztucznych.

PKP PLK zabiega także o budowę kolejnych peronów na linii Zawada – Hrubieszów.
-  Na linii nr 72 czynimy starania, aby można było przystąpić do budowy dwóch przystanków w Zamościu. Posiadamy dokumentację i pozwolenie na budowę, a aktualnie staramy się o pozyskanie środków na budowę (także u władz terenowych) – wyjaśnia Maciej Dutkiewicz.

Obok prac związanych z obiektami udostępnianymi podróżnym, zarządca infrastruktury kolejowej prowadzi także inwestycje na liniach kolejowych w celu zwiększenia dopuszczalnej prędkości pociągów osobowych i odwoływania ograniczeń prędkości, a tym samym poprawy przepustowości linii kolejowych położonych na Lubelszczyźnie. W ramach utrzymania tras następuje poprawa linii Łuków – Lublin Północny na fragmencie nie objętym modernizacją.

- Na linii nr 30 trwają prace na odcinku Bezwola – Parczew związane z wymianą szyn i podkładów (materiał staroużyteczny), które pozwolą na podniesienie prędkości pociągów do minimum 80 km/h. Pozwoli to realnie myśleć o przedłużeniu kursowania szynobusu z Lublina do stacji Bezwola – informuje pracownik z Wydziału Prasowego PKP PLK. -  Trwają także końcowe prace na moście w Szczekarkowie nad rzeką Wieprz, mające na celu także odwołanie ograniczenia prędkości – dodaje.

Roboty na odcinku Bezwola – Parczew są o tyle istotne, że samorządy lokalne zabiegają o przywrócenie połączenia pasażerskiego na tej trasie. Jednak kluczowe znaczenie dla przywrócenia kursowania składu jest stanowisko organizatora kolejowych przewozów pasażerskich w regionie, czyli Marszałka Województwa Lubelskiego.

Ponadto przygotowano linię Chełm – Włodawa do pasażerskich połączeń sezonowych.

- Cała linia nr 81 została oczyszczona z roślinności, co zapewniło bezpieczne kursowanie szynobusów uruchomionych od końca czerwca br. – kończy rozmówca “Rynku Kolejowego”.

Źródło: Rynek Kolejowy

Wpisane w Kolej na Lubelszczyźnie | Brak komentarzy »

Rynek Kolejowy: PKP PLK działa na rzecz ruchu towarowego

wrzesień 12th, 2014 by Michał Kędziora

W regionie lubelskim prowadzone są roboty w celu poprawy dostępu do infrastruktury kolejowej. W ramach prac o charakterze utrzymaniowym m.in. zwiększono liczbę dostępnych torów na stacjach oraz poprawę nośności obiektów inżynieryjnych. Co istotne sporo prac wykonywanych jest na liniach lokalnych.

Na terenie województwa lubelskiego prowadzonych jest wiele robót związanych z ruchem towarowym. Dzięki nim nastąpi poprawa nośności wybranych obiektów inżynieryjnych, udostępnione zostały (lub niebawem będzie) więcej torów stacyjnych, niektóre z nich zostaną zelektryfikowane. Przygotowano infrastrukturę kolejową pod obsługę nowego terminala przeładunkowego oraz budowana jest także nowa ładownia. Czynione są także przygotowania pod kolejne prace. Przedsięwzięcia mają charakter utrzymaniowy, a za ich realizację odpowiada Zakład Linii Kolejowych w Lublinie.

O prowadzonych robotach infrastrukturalnych informuje „Rynek Kolejowy” Maciej Dutkiewicz z Wydziału Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe. Większość prac wykonywanych jest na liniach o znaczeniu regionalnym, w szczególności na trasach nr 30 odcinek Parczew – Radzyń Podlaski, szerokotorowej nr 63 Dorohusk – Zawadówka CPN, nr 72 Zamość – Hrubieszów wraz z linią nr 931 oraz nr 81 Chełm – Włodawa.

Duże znaczenie dla zwiększenia ruchu towarowego w regionie mogą mieć przedsięwzięcia na linii nr 72. Dotyczą one stacji Miączyn oraz Hrubieszów. Na pierwszej z wymienionych lokalizacji  jednostka organizacyjna PKP PLK przygotowała infrastrukturę kolejową (obecnie trwają prace o charakterze porządkowym) pod budowę terminala przeładunkowego. Jak informuje Maciej Dutkiewicz, obecnie trwa jego rozruch technologiczny. W jego ramach przyjęto pod koniec sierpnia pierwszą przesyłkę nawozów sztucznych. Ponadto niebawem rozpocznie się kolejnego zadania.
- Na linii nr 931 trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia budowy linii szerokotorowej obsługującej duży terminal ciekłego gazu na bocznicy w Hrubieszowie – podaje pracownik PKP PLK. – Roboty rozpoczną się jeszcze w tym roku – podkreśla.

W obsłudze ruchu międzynarodowego po liniach szerokotorowych istotne znaczenie mają także prace na linii nr 63. Objęto nimi rejon Dorohuska.
- Aktualnie trwają prace na moście granicznym na Bugu, mające na celu zwiększenie jego nośności i dopuszczenia wjazdu na teren Polski wagonów szerokotorowych z pełnym obciążeniem obowiązującym na terenie Kolei Ukraińskich – wyjaśnia Maciej Dutkiewicz.
Prace związane z podniesieniem nośności mostu są uzasadnione chociażby faktem, że wcześniej w ramach modernizacji odcinka Dorohusk – Wólka Okopska m.in. podniesiono dopuszczalny nacisk na oś na tym szlaku. Inwestycja ta została zrealizowana (roboty budowlane) w latach 2011-2012 z dofinansowaniem ze środków unijnych, które przyznało województwo lubelskie.
W tym roku uruchomiono dotąd zamknięte trzy tory na stacji granicznej. Na odgałęziającej się ze stacji bocznicy Daniel wykonano naprawę główną toru pod główną rampą rozładunkową. Wybudowano również nowy tor do kolejnego terminala, gdzie dokonywanych jest wiele przeładunków towarów.

Między innymi poprawę nośności obiektów inżynieryjnych mają na celu prace realizowane na fragmencie linii nr 30. Obok prowadzonej jeszcze modernizacji odcinka Lublin – Lubartów (także ze środków RPO) zarządca infrastruktury kolejowej kontynuuje działania w kierunku udrożnienia całej linii kolejowej. W ramach prac jedną zasadniczych spraw jest likwidacja ograniczeń nośności obiektów inżynieryjnych, co pozwoli na przejazd przez nie wagonom towarowym z pełnym obciążeniem. W tym roku realizowane są prace na moście na Wieprzu pod Lubartowem. Po ich ukończeniu, co powinno nastąpić już niebawem, zniesione zostanie również ograniczenie prędkości na tym obiekcie.
Dokonano też naprawy głównej mostu na rzece Piwonia, dzięki której zwiększyła się nośność obiektu, co z kolei przekłada się na możliwość przejazdu pociągów towarowych na tym szlaku – informuje Maciej Dutkiewicz.

Jak informuje przedstawiciel Wydziału Prasowego PKP PLK w tym roku kolejne prace wykonano na stacji Jaszczów (linia kolejowa nr 7), które skutkują poprawą obsługi Kopalni Bogdanka. W wyniku realizacji zadania wybudowano dwa nowe tory. Dokonano także elektryfikacji trzech torów. Trwają prace przy budowie nowego placu ładunkowego w Sobiborze (linia nr 81 Chełm – Włodawa). Będą z niego korzystały Lasy Państwowe w celu ekspedycji drewna.

Źródło: Rynek Kolejowy

Wpisane w Kolej na Lubelszczyźnie | Brak komentarzy »

Przewozy Regionalne: Ekopodróże za 1 zł

wrzesień 11th, 2014 by Michał Kędziora

Przez cały tydzień, od 16 do 22 września, we wszystkich pociągach Przewozów Regionalnych będzie można przewozić rower za 1 zł! Właśnie tak największy polski przewoźnik kolejowy zachęca swoich pasażerów do udziału w Europejskim Tygodniu Mobilności.

Po raz kolejny Przewozy Regionalne włączyły się w obchody Europejskiego Tygodnia Mobilności. Przez 7 dni, w od 16 do 22 września, każdy nasz pasażer będzie mógł przewieźć swój rower za symboliczną złotówkę. Wystarczy, że skorzysta z promocji KOLEJ NA ROWER. Bilety sprzedawane w ramach nowej oferty od 16 września będą dostępne w kasach biletowych, na stronie biletyregionalne.pl oraz w automatach biletowych. To doskonała okazja, by wybrać się na wycieczkę za miasto i skorzystać z przebiegających przez malownicze tereny ścieżek rowerowych. Jako że promocją KOLEJ NA ROWER będą objęte wszystkie pociągi Przewozów Regionalnych, przewiezienie roweru nawet do najdalszych zakątków kraju będzie kosztowało jedynie 1 zł!

Wspólnie ze stowarzyszeniem Kolejowe Podlasie, PKP PLK i PKP Intercity zapraszamy mieszkańców Białegostoku do wzięcia udziału w ciekawym eksperymencie. 22 września, w ramach obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, białostocczanie będą mogli sprawdzić, jak w ich mieście funkcjonowałaby kolej miejska. Tego dnia Przewozy Regionalne w ramach akcji Podlaska Kolej na Tak uruchomią 23 dodatkowe pociągi REGIO, które będą kursowały pomiędzy białostockim Dworcem Główny i przystankami zlokalizowanymi w obrębie miasta. Akcja zostanie zorganizowana w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przy wsparciu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. 22 podróżowanie wszystkimi pociągach PR kursującymi pomiędzy stacjami położonymi na terenie Białegostoku, w tym również pociągami stałego kursowania do Ełku, Szepietowa i Czeremchy, będzie bezpłatne!

Europejski Tydzień Mobilności, nazywany wcześniej Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu, to coroczna kampania zainicjowana w 2002 roku przez Komisję Europejską. Głównym celem akcji jest promocja proekologicznych sposobów przemieszczania się: pieszo, na rowerze i komunikacją publiczną. Kampanię wieńczą organizowane 22 września w wielu miastach obchody Europejskiego Dnia bez Samochodu. Pozostawienie samochodu w domu i wybór alternatywnego środka transportu to najprostsza droga do wyzbycia się niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń, a także polepszenia jakości życia w swoim mieście: zmniejszenia hałasu i redukcji zanieczyszczeń. Ekologiczna podróż to nie tylko profity dla zdrowia, ale często również oszczędność czasu i pieniędzy.

Źródło: Przewozy Regionalne

Wpisane w Kolejowy Świat | Brak komentarzy »

Rynek Kolejowy: Potrzeba więcej łącznic na Lubelszczyźnie?

wrzesień 9th, 2014 by Michał Kędziora

Łącznice to linie kolejowe łączące dwie inne linie kolejowe z pominięciem stacji węzłowych. Pozwalają one m.in. na uniknięcie czasochłonnych zmian kierunku jazdy pociągów. Pojawiają się postulaty odbudowy takich tras na Lubelszczyźnie.

„Obwodnice” Czerwieńska i Stalowej Woli Rozwadów

PKP PLK może poszczyć się realizacją dwóch zadań, które przyniosły wyraźną korzyść podróżnym i przewoźnikom. Jest to budowa łącznicy Pomorsko-Przylep oraz przywrócenie do sieci łącznicy Charzewice – Stalowa Wola Towarowa.

Pierwsza inwestycja została zrealizowana z dofinansowaniem z lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach zadania wybudowano łącznice o długości 2,151 km pozwalającą ominąć stację Czerwieńsk, a tym samym zlikwidować czasochłonną zmianę czoła pociągu. Jak chwali się zarządca narodowej sieci linii kolejowych, budowa linii kolejowej nr 436 (a także modernizacja odcinka linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin) pozwoliła zaoszczędzić podróżnym pociągów pasażerskich np. Zielona Góra – Poznań około 30 minut. W efekcie usprawnienia ciągu komunikacyjnego Zielona Góra – Zbąszynek – Gorzów Wlkp, uruchomiono bezpośrednie pociągi łączące obie stolice województwa, które realizowane są nowym taborem.

Podobny efekt przyniosła rewitalizacja linii kolejowej nr 565, która w latach 90. została zamknięta. Jednak na początku 2010r. przywrócono przejezdność trasy liczącej niespełna kilometr. Dzięki temu na łącznicę linii nr 68 Lublin – Przeworsk z linią 74 Sobów – Stalowa Wola Rozwadów skierowano pociągi pasażerskie dalekobieżne i towarowe. Za sprawą odnowienia tej trasy zyskali podróżni korzystający z połączeń międzywojewódzkich łączących Podkarpacie m.in. z Mazowszem i Kujawsko-Pomorskim.

Przyspieszyć między Lublinem a Zamościem 

Wymienione przedsięwzięcia przyniosły wymierny efekt podróżnym i przewoźnikom. Sprawdzone rozwiązanie powinny być zastosowane w innych miejscach, gdzie mogą przynieść podobny efekt. W tym duchu na portalu „LubelskaKolej.net” pojawił się obszerny artykuł dotyczący możliwości przyspieszenia pociągów regionalnych łączących Lublin z Zamościem. Autor publikacji wskazuje, że aby pociągi miały większe znaczenie w przewozie podróżnych komunikacją zbiorową w przewozach między stolicą regionu a powiatowymi Zamościem i Krasnymstawem, powinny wyraźnie przyspieszyć. Aby to osiągnąć wskazuje na rozwiązania o charakterze organizacyjnym (np. drastyczne zmniejszenie liczby postojów między Lublinem a przystankiem Zagrody Kościół) i technicznym (modernizacja wskazanych odcinków linii nr 69 Rejowiec – Hrebenne). Jednak największe ograniczenia w czasie przejazdu można uzyskać po odbudowie dwóch łącznic – omijających stacje Rejowiec i Zawada. Rewitalizacja obu zamkniętych dla ruchu obwodnic stacji węzłowych powinna skrócić czas przejazdu o 20 minut.

Warto także podkreślić, że usprawnienie ruchu kolejowego między liniami 7 a 69 może mieć duże znaczenie dla ruchu towarowego. Planowana na odcinku Otwock – Lublin modernizacja głównej linii kolejowej w regionie na pewno przyczyni się do mniejszej jej przepustowości. W tym samym czasie może także być prowadzona modernizacja jednotorowych linii nr 69 i 30, co zapewne będzie skutkować ich zamknięciem dla jakiegokolwiek ruchu kolejowego. W tym kontekście należy uwzględnić zapowiadane zwiększenie wydobycia węgla w lubelskim zagłębiu. W takiej sytuacją koniecznością będzie sprawne prowadzenie ruchu na linii nr 69. Wymiernie może w tym pomóc odbudowa łącznicy Rejowiec Zachodni – Rejowiec Południowy.

Zrewitalizować więcej łącznic?

Odbudowa łącznic linii nr 69 z liniami 7 i 72 to nie jedyne zadania, jakie mogą przynieść wymierne efekty podróżnym czy przewoźnikom towarowym. Przykładem kolejnej trasy do rewitalizacji jest linia nr Adampol – Lublin Tatary. Jej przywrócenie do ruchu pozwoliłoby na odciążenie przytykającej się stacji Lublin. W skali dostępnych środków na inwestycje infrastrukturalne w różnych programach Unii Europejskiej nie wydają się to zadania ani drogie ani nazbyt skomplikowane (zwłaszcza obwodnica Rejowca).

Na koniec…

pozwolę sobie wrócić do obwodnicy Czerwieńska, cytując ze strony PKP PLK Macieja Dutkiewicza z biura prasowego zarządcy narodowej sieci linii kolejowych: „Dzięki budowie nowych torów pociągi ominą stację Czerwieńsk, gdzie wcześniej konieczny był postój w celu zmiany kierunku jazdy. Wydłużało to nie tylko czas przejazdu, ale i generowało dodatkowe koszty dla przewoźników.” Czy może być lepsza rekomendacja do rewitalizacji zamkniętych łącznic?

Źródło: Rynek Kolejowy

Wpisane w Kolej na Lubelszczyźnie | Brak komentarzy »

Przewozy Regionalne: Zmiany w rozkładzie jazdy od dnia 9 marca

marzec 5th, 2014 by Michał Kędziora

Od 9 marca zacznie obowiązywać zmodyfikowany rozkład jazdy pociągów. Zmiany rozkładu są podyktowane dostosowaniem do aktualnych możliwości technicznych linii z uwzględnieniem modernizacji prowadzonych przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe

Wykaz dokonanych zmian:

1. nowy poc. 22407 w relacji Lublin 16:12 – Chełm 17:25 kursuje w (D)

2. zmiana numeru, godzin i relacji oraz terminu kursowania poc. IR CISY z 12107 (Warszawa Zach.13:40) Lublin 16:12 – Chełm 17:25 kurs. codz. na 12103 (Warszawa Zach.15:17) Lublin 18:00 – Dorohusk 19:34 kurs. w (D) (kursuje z pominięciem stacji Warszawa Centralna z dodatkowymi postojami na stacjach: Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle, Warszawa Stadion)

3. nowy poc. 22323 Lublin 18:00 – Dorohusk 19:34 kurs w ( C ) jako uzupełnienie terminu kursowania poc. 12103 CISY na codz., na odcinku Lublin – Dorohusk

4. zmiana relacji, godziny i numeru poc. 12308/9 PODKOWA Terespol 13:28 – Dorohusk 19:18 kurs. codz. , na poc. 12312/12314 PODKOWA Terespol 13:26 – Lublin 17:47 ( skrócona relacja)

5. zmiana numeru, godzin i terminu kursowania poc. IR CISY 21120 Chełm 5:38 – Lublin 7:35 (Warszawa Zach. 10:39) kurs. codz. na 21102 Chełm 5:38 – Lublin 7:06 (Warszawa Zach. 9:56) kurs. w (D) (kursuje z pominięciem stacji Warszawa Centralna z dodatkowymi postojami na stacjach: Warszawa Stadion, Warszawa Powiśle, Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota)

6. poc. IR Bystrzyca 21122 Chełm 16:56 – Lublin 17:52 (Warszawa Zach. 20:39), skrócona relacja do Warszawy Wsch. 20:20 kurs. w niedziele oraz 21.IV oprócz 20.IV

7. w trasie dotychczasowego poc. 23405 Lublin 14:35 – Rzeszów Gł. 18:11 kurs. codz. pojedzie poc. 22313 Lublin 14:35 – Stalowa Wola Rozwadów 16:22 kurs. codz.

8. w trasie dotychczasowego poc. 22411 Lublin 16:26 – Stalowa Wola Rozwadów 18:02 kurs. codz. pojedzie poc. 23407 Lublin 16:34 – Rzeszów Gł. 20:01 kurs. codz.

9. poc. 22469 Lublin 20:08 – Stalowa Wola Południe 21:53 odjedzie 22 minuty później Lublin 20:30- Stalowa Wola Południe 22:23

10. w trasie poc. 22420 Stalowa Wola Rozwadów 19:02 – Lublin 20:44 kursującego do 3.I pojedzie pociąg 22470 Stalowa Wola Rozwadów 16:58 – Lublin 18:45

11. zmiana numeru i relacji pociągu IR BUG 11105 Łódź Kal. 17:55 – Terespol 23:34 kurs. w piątki i niedziele na 11117 Warszawa wa Wsch. 20:34 – Terespol 23:36 kurs. w piątki i niedziele oraz 16, 17, 21, 22.IV oprócz 20.IV

12. zmiana numeru i relacji pociągu IR BUG 11106/11108 Terespol 17:18 – Łódź Kal. 22:51 kurs. w piątki i niedziele na 11114 Terespol 17:34 – Warszawa Wsch. 20:14 kurs. w piątki i niedziele oraz 16, 17, 21, 22.IV oprócz 20.IV

13. odwołane pociągi 22561 Lublin 16:57 – Lublin AIRPORT 17:13 kurs. codz. i 22562 Lublin AIRPORT 19:28 – Lublin 19:43 kurs. codz.

14. zmiana terminu kursowania poc. 22580 Lublin AIRPORT 14:05 – Lublin 14:20 z kurs. codz. oprócz niedziel na kursuje do 20.III codz. oprócz (7) od 22.III codz. opr. piątków i niedziel

15. nowy poc. 22412 Lublin AIRPORT 15:05 – Lublin 15:20 kurs. od 16.III w piątki i niedziele

16. zmiana terminu kursowania poc. 22583 Lublin 19:35 – Lublin AIRPORT 19:51 z kurs. codz. opr. sobót i niedziel na kurs. od 16.III codz. opr. sobót

17. zmiana terminu kursowania poc. 22584 Lublin AIRPORT 21:45 – Lublin 22:00 z kurs. codz. opr. sobót i niedziel na kurs. od 16.III codz. opr. sobót

18. poc. IR BYSTRZYCA 12125 Warszawa Zach. 21:40 Lublin 0:16 kurs. w niedziele zmiana relacji i godziny Warszawa Wsch. 21:34 – Lublin 0:05 kurs. w niedziele

19. IR Warta 72111relacji Poznań Gł. 6:40 – Lublin 12:32 – kursuje z pominięciem stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna i Warszawa Wschodnia oraz z dodatkowym postojem na stacji Warszawa Rembertów.

Szczegółowe rozkłady jazdy wszystkich pociągów Przewozów Regionalnych można sprawdzić m.in. w wyszukiwarce połączeń kolejowych na stronie: rozklad-pkp.pl

Źródło: Przewozy Regionalne

Wpisane w Kolej na Lubelszczyźnie | Brak komentarzy »

« Poprzednie wpisy