.::Kolejowy Lublin::.
Aktualności: infrastruktura, wypadki, imprezy, rozkład jazdy, tabor

Rynek Kolejowy: PKP PLK działa na rzecz ruchu towarowego

wrzesień 12th, 2014 by Michał Kędziora

W regionie lubelskim prowadzone są roboty w celu poprawy dostępu do infrastruktury kolejowej. W ramach prac o charakterze utrzymaniowym m.in. zwiększono liczbę dostępnych torów na stacjach oraz poprawę nośności obiektów inżynieryjnych. Co istotne sporo prac wykonywanych jest na liniach lokalnych.

Na terenie województwa lubelskiego prowadzonych jest wiele robót związanych z ruchem towarowym. Dzięki nim nastąpi poprawa nośności wybranych obiektów inżynieryjnych, udostępnione zostały (lub niebawem będzie) więcej torów stacyjnych, niektóre z nich zostaną zelektryfikowane. Przygotowano infrastrukturę kolejową pod obsługę nowego terminala przeładunkowego oraz budowana jest także nowa ładownia. Czynione są także przygotowania pod kolejne prace. Przedsięwzięcia mają charakter utrzymaniowy, a za ich realizację odpowiada Zakład Linii Kolejowych w Lublinie.

O prowadzonych robotach infrastrukturalnych informuje „Rynek Kolejowy” Maciej Dutkiewicz z Wydziału Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe. Większość prac wykonywanych jest na liniach o znaczeniu regionalnym, w szczególności na trasach nr 30 odcinek Parczew – Radzyń Podlaski, szerokotorowej nr 63 Dorohusk – Zawadówka CPN, nr 72 Zamość – Hrubieszów wraz z linią nr 931 oraz nr 81 Chełm – Włodawa.

Duże znaczenie dla zwiększenia ruchu towarowego w regionie mogą mieć przedsięwzięcia na linii nr 72. Dotyczą one stacji Miączyn oraz Hrubieszów. Na pierwszej z wymienionych lokalizacji  jednostka organizacyjna PKP PLK przygotowała infrastrukturę kolejową (obecnie trwają prace o charakterze porządkowym) pod budowę terminala przeładunkowego. Jak informuje Maciej Dutkiewicz, obecnie trwa jego rozruch technologiczny. W jego ramach przyjęto pod koniec sierpnia pierwszą przesyłkę nawozów sztucznych. Ponadto niebawem rozpocznie się kolejnego zadania.
- Na linii nr 931 trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia budowy linii szerokotorowej obsługującej duży terminal ciekłego gazu na bocznicy w Hrubieszowie – podaje pracownik PKP PLK. – Roboty rozpoczną się jeszcze w tym roku – podkreśla.

W obsłudze ruchu międzynarodowego po liniach szerokotorowych istotne znaczenie mają także prace na linii nr 63. Objęto nimi rejon Dorohuska.
- Aktualnie trwają prace na moście granicznym na Bugu, mające na celu zwiększenie jego nośności i dopuszczenia wjazdu na teren Polski wagonów szerokotorowych z pełnym obciążeniem obowiązującym na terenie Kolei Ukraińskich – wyjaśnia Maciej Dutkiewicz.
Prace związane z podniesieniem nośności mostu są uzasadnione chociażby faktem, że wcześniej w ramach modernizacji odcinka Dorohusk – Wólka Okopska m.in. podniesiono dopuszczalny nacisk na oś na tym szlaku. Inwestycja ta została zrealizowana (roboty budowlane) w latach 2011-2012 z dofinansowaniem ze środków unijnych, które przyznało województwo lubelskie.
W tym roku uruchomiono dotąd zamknięte trzy tory na stacji granicznej. Na odgałęziającej się ze stacji bocznicy Daniel wykonano naprawę główną toru pod główną rampą rozładunkową. Wybudowano również nowy tor do kolejnego terminala, gdzie dokonywanych jest wiele przeładunków towarów.

Między innymi poprawę nośności obiektów inżynieryjnych mają na celu prace realizowane na fragmencie linii nr 30. Obok prowadzonej jeszcze modernizacji odcinka Lublin – Lubartów (także ze środków RPO) zarządca infrastruktury kolejowej kontynuuje działania w kierunku udrożnienia całej linii kolejowej. W ramach prac jedną zasadniczych spraw jest likwidacja ograniczeń nośności obiektów inżynieryjnych, co pozwoli na przejazd przez nie wagonom towarowym z pełnym obciążeniem. W tym roku realizowane są prace na moście na Wieprzu pod Lubartowem. Po ich ukończeniu, co powinno nastąpić już niebawem, zniesione zostanie również ograniczenie prędkości na tym obiekcie.
Dokonano też naprawy głównej mostu na rzece Piwonia, dzięki której zwiększyła się nośność obiektu, co z kolei przekłada się na możliwość przejazdu pociągów towarowych na tym szlaku – informuje Maciej Dutkiewicz.

Jak informuje przedstawiciel Wydziału Prasowego PKP PLK w tym roku kolejne prace wykonano na stacji Jaszczów (linia kolejowa nr 7), które skutkują poprawą obsługi Kopalni Bogdanka. W wyniku realizacji zadania wybudowano dwa nowe tory. Dokonano także elektryfikacji trzech torów. Trwają prace przy budowie nowego placu ładunkowego w Sobiborze (linia nr 81 Chełm – Włodawa). Będą z niego korzystały Lasy Państwowe w celu ekspedycji drewna.

Źródło: Rynek Kolejowy

Wpisane w Kolej na Lubelszczyźnie | Brak komentarzy »

Przewozy Regionalne: Ekopodróże za 1 zł

wrzesień 11th, 2014 by Michał Kędziora

Przez cały tydzień, od 16 do 22 września, we wszystkich pociągach Przewozów Regionalnych będzie można przewozić rower za 1 zł! Właśnie tak największy polski przewoźnik kolejowy zachęca swoich pasażerów do udziału w Europejskim Tygodniu Mobilności.

Po raz kolejny Przewozy Regionalne włączyły się w obchody Europejskiego Tygodnia Mobilności. Przez 7 dni, w od 16 do 22 września, każdy nasz pasażer będzie mógł przewieźć swój rower za symboliczną złotówkę. Wystarczy, że skorzysta z promocji KOLEJ NA ROWER. Bilety sprzedawane w ramach nowej oferty od 16 września będą dostępne w kasach biletowych, na stronie biletyregionalne.pl oraz w automatach biletowych. To doskonała okazja, by wybrać się na wycieczkę za miasto i skorzystać z przebiegających przez malownicze tereny ścieżek rowerowych. Jako że promocją KOLEJ NA ROWER będą objęte wszystkie pociągi Przewozów Regionalnych, przewiezienie roweru nawet do najdalszych zakątków kraju będzie kosztowało jedynie 1 zł!

Wspólnie ze stowarzyszeniem Kolejowe Podlasie, PKP PLK i PKP Intercity zapraszamy mieszkańców Białegostoku do wzięcia udziału w ciekawym eksperymencie. 22 września, w ramach obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, białostocczanie będą mogli sprawdzić, jak w ich mieście funkcjonowałaby kolej miejska. Tego dnia Przewozy Regionalne w ramach akcji Podlaska Kolej na Tak uruchomią 23 dodatkowe pociągi REGIO, które będą kursowały pomiędzy białostockim Dworcem Główny i przystankami zlokalizowanymi w obrębie miasta. Akcja zostanie zorganizowana w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przy wsparciu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. 22 podróżowanie wszystkimi pociągach PR kursującymi pomiędzy stacjami położonymi na terenie Białegostoku, w tym również pociągami stałego kursowania do Ełku, Szepietowa i Czeremchy, będzie bezpłatne!

Europejski Tydzień Mobilności, nazywany wcześniej Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu, to coroczna kampania zainicjowana w 2002 roku przez Komisję Europejską. Głównym celem akcji jest promocja proekologicznych sposobów przemieszczania się: pieszo, na rowerze i komunikacją publiczną. Kampanię wieńczą organizowane 22 września w wielu miastach obchody Europejskiego Dnia bez Samochodu. Pozostawienie samochodu w domu i wybór alternatywnego środka transportu to najprostsza droga do wyzbycia się niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń, a także polepszenia jakości życia w swoim mieście: zmniejszenia hałasu i redukcji zanieczyszczeń. Ekologiczna podróż to nie tylko profity dla zdrowia, ale często również oszczędność czasu i pieniędzy.

Źródło: Przewozy Regionalne

Wpisane w Kolejowy Świat | Brak komentarzy »

Rynek Kolejowy: Potrzeba więcej łącznic na Lubelszczyźnie?

wrzesień 9th, 2014 by Michał Kędziora

Łącznice to linie kolejowe łączące dwie inne linie kolejowe z pominięciem stacji węzłowych. Pozwalają one m.in. na uniknięcie czasochłonnych zmian kierunku jazdy pociągów. Pojawiają się postulaty odbudowy takich tras na Lubelszczyźnie.

„Obwodnice” Czerwieńska i Stalowej Woli Rozwadów

PKP PLK może poszczyć się realizacją dwóch zadań, które przyniosły wyraźną korzyść podróżnym i przewoźnikom. Jest to budowa łącznicy Pomorsko-Przylep oraz przywrócenie do sieci łącznicy Charzewice – Stalowa Wola Towarowa.

Pierwsza inwestycja została zrealizowana z dofinansowaniem z lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach zadania wybudowano łącznice o długości 2,151 km pozwalającą ominąć stację Czerwieńsk, a tym samym zlikwidować czasochłonną zmianę czoła pociągu. Jak chwali się zarządca narodowej sieci linii kolejowych, budowa linii kolejowej nr 436 (a także modernizacja odcinka linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin) pozwoliła zaoszczędzić podróżnym pociągów pasażerskich np. Zielona Góra – Poznań około 30 minut. W efekcie usprawnienia ciągu komunikacyjnego Zielona Góra – Zbąszynek – Gorzów Wlkp, uruchomiono bezpośrednie pociągi łączące obie stolice województwa, które realizowane są nowym taborem.

Podobny efekt przyniosła rewitalizacja linii kolejowej nr 565, która w latach 90. została zamknięta. Jednak na początku 2010r. przywrócono przejezdność trasy liczącej niespełna kilometr. Dzięki temu na łącznicę linii nr 68 Lublin – Przeworsk z linią 74 Sobów – Stalowa Wola Rozwadów skierowano pociągi pasażerskie dalekobieżne i towarowe. Za sprawą odnowienia tej trasy zyskali podróżni korzystający z połączeń międzywojewódzkich łączących Podkarpacie m.in. z Mazowszem i Kujawsko-Pomorskim.

Przyspieszyć między Lublinem a Zamościem 

Wymienione przedsięwzięcia przyniosły wymierny efekt podróżnym i przewoźnikom. Sprawdzone rozwiązanie powinny być zastosowane w innych miejscach, gdzie mogą przynieść podobny efekt. W tym duchu na portalu „LubelskaKolej.net” pojawił się obszerny artykuł dotyczący możliwości przyspieszenia pociągów regionalnych łączących Lublin z Zamościem. Autor publikacji wskazuje, że aby pociągi miały większe znaczenie w przewozie podróżnych komunikacją zbiorową w przewozach między stolicą regionu a powiatowymi Zamościem i Krasnymstawem, powinny wyraźnie przyspieszyć. Aby to osiągnąć wskazuje na rozwiązania o charakterze organizacyjnym (np. drastyczne zmniejszenie liczby postojów między Lublinem a przystankiem Zagrody Kościół) i technicznym (modernizacja wskazanych odcinków linii nr 69 Rejowiec – Hrebenne). Jednak największe ograniczenia w czasie przejazdu można uzyskać po odbudowie dwóch łącznic – omijających stacje Rejowiec i Zawada. Rewitalizacja obu zamkniętych dla ruchu obwodnic stacji węzłowych powinna skrócić czas przejazdu o 20 minut.

Warto także podkreślić, że usprawnienie ruchu kolejowego między liniami 7 a 69 może mieć duże znaczenie dla ruchu towarowego. Planowana na odcinku Otwock – Lublin modernizacja głównej linii kolejowej w regionie na pewno przyczyni się do mniejszej jej przepustowości. W tym samym czasie może także być prowadzona modernizacja jednotorowych linii nr 69 i 30, co zapewne będzie skutkować ich zamknięciem dla jakiegokolwiek ruchu kolejowego. W tym kontekście należy uwzględnić zapowiadane zwiększenie wydobycia węgla w lubelskim zagłębiu. W takiej sytuacją koniecznością będzie sprawne prowadzenie ruchu na linii nr 69. Wymiernie może w tym pomóc odbudowa łącznicy Rejowiec Zachodni – Rejowiec Południowy.

Zrewitalizować więcej łącznic?

Odbudowa łącznic linii nr 69 z liniami 7 i 72 to nie jedyne zadania, jakie mogą przynieść wymierne efekty podróżnym czy przewoźnikom towarowym. Przykładem kolejnej trasy do rewitalizacji jest linia nr Adampol – Lublin Tatary. Jej przywrócenie do ruchu pozwoliłoby na odciążenie przytykającej się stacji Lublin. W skali dostępnych środków na inwestycje infrastrukturalne w różnych programach Unii Europejskiej nie wydają się to zadania ani drogie ani nazbyt skomplikowane (zwłaszcza obwodnica Rejowca).

Na koniec…

pozwolę sobie wrócić do obwodnicy Czerwieńska, cytując ze strony PKP PLK Macieja Dutkiewicza z biura prasowego zarządcy narodowej sieci linii kolejowych: „Dzięki budowie nowych torów pociągi ominą stację Czerwieńsk, gdzie wcześniej konieczny był postój w celu zmiany kierunku jazdy. Wydłużało to nie tylko czas przejazdu, ale i generowało dodatkowe koszty dla przewoźników.” Czy może być lepsza rekomendacja do rewitalizacji zamkniętych łącznic?

Źródło: Rynek Kolejowy

Wpisane w Kolej na Lubelszczyźnie | Brak komentarzy »

Przewozy Regionalne: Zmiany w rozkładzie jazdy od dnia 9 marca

marzec 5th, 2014 by Michał Kędziora

Od 9 marca zacznie obowiązywać zmodyfikowany rozkład jazdy pociągów. Zmiany rozkładu są podyktowane dostosowaniem do aktualnych możliwości technicznych linii z uwzględnieniem modernizacji prowadzonych przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe

Wykaz dokonanych zmian:

1. nowy poc. 22407 w relacji Lublin 16:12 – Chełm 17:25 kursuje w (D)

2. zmiana numeru, godzin i relacji oraz terminu kursowania poc. IR CISY z 12107 (Warszawa Zach.13:40) Lublin 16:12 – Chełm 17:25 kurs. codz. na 12103 (Warszawa Zach.15:17) Lublin 18:00 – Dorohusk 19:34 kurs. w (D) (kursuje z pominięciem stacji Warszawa Centralna z dodatkowymi postojami na stacjach: Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle, Warszawa Stadion)

3. nowy poc. 22323 Lublin 18:00 – Dorohusk 19:34 kurs w ( C ) jako uzupełnienie terminu kursowania poc. 12103 CISY na codz., na odcinku Lublin – Dorohusk

4. zmiana relacji, godziny i numeru poc. 12308/9 PODKOWA Terespol 13:28 – Dorohusk 19:18 kurs. codz. , na poc. 12312/12314 PODKOWA Terespol 13:26 – Lublin 17:47 ( skrócona relacja)

5. zmiana numeru, godzin i terminu kursowania poc. IR CISY 21120 Chełm 5:38 – Lublin 7:35 (Warszawa Zach. 10:39) kurs. codz. na 21102 Chełm 5:38 – Lublin 7:06 (Warszawa Zach. 9:56) kurs. w (D) (kursuje z pominięciem stacji Warszawa Centralna z dodatkowymi postojami na stacjach: Warszawa Stadion, Warszawa Powiśle, Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota)

6. poc. IR Bystrzyca 21122 Chełm 16:56 – Lublin 17:52 (Warszawa Zach. 20:39), skrócona relacja do Warszawy Wsch. 20:20 kurs. w niedziele oraz 21.IV oprócz 20.IV

7. w trasie dotychczasowego poc. 23405 Lublin 14:35 – Rzeszów Gł. 18:11 kurs. codz. pojedzie poc. 22313 Lublin 14:35 – Stalowa Wola Rozwadów 16:22 kurs. codz.

8. w trasie dotychczasowego poc. 22411 Lublin 16:26 – Stalowa Wola Rozwadów 18:02 kurs. codz. pojedzie poc. 23407 Lublin 16:34 – Rzeszów Gł. 20:01 kurs. codz.

9. poc. 22469 Lublin 20:08 – Stalowa Wola Południe 21:53 odjedzie 22 minuty później Lublin 20:30- Stalowa Wola Południe 22:23

10. w trasie poc. 22420 Stalowa Wola Rozwadów 19:02 – Lublin 20:44 kursującego do 3.I pojedzie pociąg 22470 Stalowa Wola Rozwadów 16:58 – Lublin 18:45

11. zmiana numeru i relacji pociągu IR BUG 11105 Łódź Kal. 17:55 – Terespol 23:34 kurs. w piątki i niedziele na 11117 Warszawa wa Wsch. 20:34 – Terespol 23:36 kurs. w piątki i niedziele oraz 16, 17, 21, 22.IV oprócz 20.IV

12. zmiana numeru i relacji pociągu IR BUG 11106/11108 Terespol 17:18 – Łódź Kal. 22:51 kurs. w piątki i niedziele na 11114 Terespol 17:34 – Warszawa Wsch. 20:14 kurs. w piątki i niedziele oraz 16, 17, 21, 22.IV oprócz 20.IV

13. odwołane pociągi 22561 Lublin 16:57 – Lublin AIRPORT 17:13 kurs. codz. i 22562 Lublin AIRPORT 19:28 – Lublin 19:43 kurs. codz.

14. zmiana terminu kursowania poc. 22580 Lublin AIRPORT 14:05 – Lublin 14:20 z kurs. codz. oprócz niedziel na kursuje do 20.III codz. oprócz (7) od 22.III codz. opr. piątków i niedziel

15. nowy poc. 22412 Lublin AIRPORT 15:05 – Lublin 15:20 kurs. od 16.III w piątki i niedziele

16. zmiana terminu kursowania poc. 22583 Lublin 19:35 – Lublin AIRPORT 19:51 z kurs. codz. opr. sobót i niedziel na kurs. od 16.III codz. opr. sobót

17. zmiana terminu kursowania poc. 22584 Lublin AIRPORT 21:45 – Lublin 22:00 z kurs. codz. opr. sobót i niedziel na kurs. od 16.III codz. opr. sobót

18. poc. IR BYSTRZYCA 12125 Warszawa Zach. 21:40 Lublin 0:16 kurs. w niedziele zmiana relacji i godziny Warszawa Wsch. 21:34 – Lublin 0:05 kurs. w niedziele

19. IR Warta 72111relacji Poznań Gł. 6:40 – Lublin 12:32 – kursuje z pominięciem stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna i Warszawa Wschodnia oraz z dodatkowym postojem na stacji Warszawa Rembertów.

Szczegółowe rozkłady jazdy wszystkich pociągów Przewozów Regionalnych można sprawdzić m.in. w wyszukiwarce połączeń kolejowych na stronie: rozklad-pkp.pl

Źródło: Przewozy Regionalne

Wpisane w Kolej na Lubelszczyźnie | Brak komentarzy »

Słabsze skomunikowania pociągów Regio i Interregio

styczeń 28th, 2014 by Michał Kędziora

Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy pociągów uległy pogorszeniu skomunikowania pociągów regionalnych ze składami dalekobieżnymi Interregio. Stało się tak pomimo że oba rodzaje pociągów obsługują Przewozy Regionalne. Jak wyjaśnia Michał Stilger z biura prasowego przewoźnika, na taki stan wpływ miało wiele czynników.

Oferta Interregio

W obowiązującej do dnia 8 marca 2014 r. edycji rozkładu jazdy pociągów na terenie województwa lubelskiego Przewozy Regionalne uruchamiają 5 pociągów interregio:

  • iR Bolko z Lublina do Wrocławia Głównego (połączenie codzienne),
  • iR Bug z Terespola do Łodzi Kaliskiej (zasadniczo kursuje w piątki i niedziele),
  • iR Bystrzyca z Chełma do Warszawy Zachodniej (zasadniczo kursuje w każdą niedziele),
  • iR Cisy z Chełma do Warszawy Zachodniej (połączenie codzienne),
  • iR Warta z Lublina do Poznania (kursuje 6 dni w tygodniu, z wyłączeniem sobót).

Oferta Przewozów Regionalnych istotnie uzupełnia ofertę PKP Intercity, która realizuje połączenia międzywojewódzkie w ramach służby publicznej. W szczególności przewoźnik jako jedyny ma w sieci połączeń pociąg łączący np. Białą Podlaską z Łodzią. Obsługuje także po jednym z dwóch połączeń stolicy regionu z m.in. Katowicami, Opolem i Poznaniem.

Skomunikowania IR i R

Skomunikowanie wymienionych pociągów ze składami regionalnymi na stacjach węzłowych regionu (analizą objęto stacje Lublin i Łuków) jest bardzo różne. W stolicy regionu bardzo dobrze skomunikowany ze składami regionalnymi jest pociąg iR Cisy. Dotyczy to większości kierunków. Wyjątkiem są tutaj pociągi z/do Lubartowa (6 par) i Parczewa (2 pary). Na drugim biegunie w możliwościach przesiadek jest iR Bolko w rel. Lublin – Wrocław, IR Warta w relacji Poznań – Lublin oraz iR Bug w rel. tam i powrót (choć warto podkreślić, że wymieniony pociąg w rel. Łódź Kaliska – Terespol na odcinku Łuków – Terespol kursuje jako pociąg REGIO). Składy te nie są dogodnie skomunikowane z pociągami regionalnymi. Również niedzielne iR Bystrzyca w kierunku do Warszawy nie jest skomunikowany z „pociągami spalinowymi” z kierunku Lubartowa i Kraśnika. W jeździe powrotnej dociera jedynie do Lublina i z uwagi na późną porę nie ma możliwości żadnych dogodnych przesiadek na inne pociągi.

Negatywne skutki braku skomunikowań

Brak skomunikowań zdecydowanie nie jest pożądanym stanem zarówno dla przewoźnika kolejowego (brak „dopływu” podróżnych z bocznych „potoków”), ale przede wszystkim dla pasażerów, którzy wybierając się w podróż muszą albo wybrać dwóch przewoźników kolejowych (co wyraźnie podraża koszt podróży poprzez konieczność kupna kilku biletów i brak możliwości skorzystania z promocji na cały przejazd pociągiem) albo wybrać inną formę podróżowania (autobusem, własnym samochodem). Ogólnie rzecz biorąc nie wpływa to dobrze na odbiór komunikacji kolejowej przez odbiorców.

PR wyjaśnia

Jak wyjaśnia Michał Stilger, wpływ na obowiązujący rozkład jazdy pociągów, w tym skomunikowania pociągów REGIO z interREGIO, wpływ miało wiele różnych czynników. Podstawowym jest to, że pociągi regionalne są w całości organizowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Dlatego priorytetowy charakter ma oferta REGIO. Przejawia się to w zakresie relacji, godzin i terminów kursowania, zestawień składów… Natomiast pociągi interREGIO mają głównie charakter komercyjny. Skutkuje to następującą kolejnością trasowania pociągów – pociągi służby publicznej (tutaj REGIO, ale także TLK) mają pierwszeństwo przez składami realizującymi ofertę dalekobieżną Przewozów Regionalnych. Te ostatnie w niewielkim stopniu realizują służbę publiczną.

- Wybrane pociągi IR kursują jako REGIO na odcinkach, będąc w umowie na organizowanie i finansowanie pociągów w województwie m.in. IR „Bug” relacji Warszawa Zachodnia – Terespol na odcinku Łuków – Terespol i IR „Cisy”: na odcinku Chełm – Warszawa Zachodnia – Chełm – wyjaśnia Michał Stilger.

Jak podkreśla udzielający informacji „Rynkowi Kolejowemu”, wpływ na rozkład jazdy pociągów mają także prowadzone prace modernizacyjne na liniach w wielu regionach kraju. Skutkuje to zmienionymi czasami przejazdu, godzinami odjazdów i przyjazdów w stosunku do poprzedniego rozkładu
jazdy, także na Lubelszczyźnie.

Na możliwość przesiadek mają także warunki techniczno-ruchowe linii kolejowych.

- Przykładowo jednotorowe linie kolejowe, na których nie można ułożyć rozkładu jazdy w taki sposób, aby zrealizować wszystkie możliwe skomunikowania – podkreśla Michał Stilger.

Zamiast podsumowania

Warto także dodać, że niewątpliwy wpływ na możliwość przesiadek ma także liczba pociągów regionalnych na obsługiwanych trasach. Dlatego im więcej pociągów z danego kierunku tym łatwiej „dopasować” je do składów dalekobieżnych. Z drugiej jednak strony nawet pobieżna analiza rozkładu jazdy wskazuje, że na stacji Lublin lepiej wydają się być skomunikowane pociągi regionalne Przewozów Regionalnych ze składami TLK innego przewoźnika niż z własnymi interREGIO. Dobrymi przykładami są tutaj Sztygar i Bolko czy Gałczyński i Warta, gdzie na składy TLK łatwiej dojechać z różnych kierunków. Takie rozwiązanie pozwala na odbycie zaplanowanej podróży, nawet składami świadczącymi usługę przewozową w ramach służby publicznej. Odbywa się to jednak kosztem większego „uderzenia po kieszeni” pasażera, który zamiast jednego biletu zmuszony jest kupić dwa na różnych przewoźników.

Źródło: Rynek Kolejowy

Wpisane w Kolej na Lubelszczyźnie | Brak komentarzy »

« Poprzednie wpisy