.::Kolejowy Lublin::.
Aktualności: infrastruktura, wypadki, imprezy, rozkład jazdy, tabor

Ilostan

CT Lublin

SM0363, 127, 196

SM30189

SP32 – 148

SM42 – 286, 320, 430, 466, 468, 498549, 565, 568, 570, 571, 572, 577, 589, 661, 695, 696, 697, 711, 723, 725, 747, 767, 799, 809, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 906, 907, 915, 919, 920, 932, 942, 983, 1003, 1004, 1022, 1035, 1052, 1053, 1057, 1066, 1087, 1140

ST43 – 68, 72, 224, 314, 328, 375

SU45 – 156, 210, 213, 220, 228, 244, 250

ST45 – 06, 08

SM48 –  032, 036, 043, 060, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 074, 083, 084, 116, 120, 122, 123, 125, 126, 127

ET22 – 012, 099, 102, 128, 147, 149, 159, 190, 213, 228, 231, 252, 267, 284, 298, 322, 323, 440, 506, 517, 526, 575, 601, 609, 639, 682, 705, 721, 727, 748, 759, 771, 819, 848, 863, 864, 900, 910, 923, 965, 1047, 1050, 1052, 1057, 1058, 1059, 1061, 1062, 1063, 1066, 1069, 1079, 1080, 1084, 1086, 1112, 1133, 1134, 1138, 1139, 1140, 1141, 1143, 1146, 1147, 1157, 1172, 1179

ET41 – 001, 017, 025, 026, 029, 034, 037, 038, 047, 053, 054, 059, 065, 066, 067, 068, 069, 075, 087, 089, 090, 092, 096, 113, 115, 130, 131, 133, 134, 135, 138, 149, 157, 163, 170, 173, 174, 175, 179, 200

UWAGI:

1. Niektóre pojazdy (oznaczone kolorem czerwonym) zostały włączone do ilostanu CT Lublin z ilostanu CT Skarżysko Kamienna dnia 01.01.2011 r. w wyniku połączenia tych zakładów. Pojazdy te pozostają na stanie CTTMS Skarżysko Kamienna.

2. Niektóre pojazdy przyjęto natomiast z ilostanu CT Przemyśl, w wyniku włączenia CTSR Stalowa Wola Rozwadów do struktur PKP Cargo SA Wschodniego Zakładu Spółki w Lublinie. Wszystkie te lokomotywy przed 01.01.2009 roku znajdowały się na ilostanie CM Lublin.

3. Pojazdy przyjęte na stan CT Lublin (CTTMS  Skarżysko Kamienna) z innych Zakładów PKP Cargo po 01.01.2011 r. oznaczono kolorem niebieskim.

Lokomotywy niegdyś stacjonujące w CT (CM, MZ, MT, MD) Lublin:

EU07:

054 – sprzedana PKP Przewozom Regionalnym i przebudowana na EP07-1051

056 – sprzedana PKP Przewozom Regionalnym i przebudowana na EP07-1053

059 – przeniesiona do CM Poznań

061- sprzedana PKP Przewozom Regionalnym i przebudowana na EP07-1036

111 – przeniesiona do CT Poznań

118 – przeniesiona do CT Poznań

119 – przeniesiona do CT Poznań

130 – przeniesiona do CT Poznań

157 – przeniesiona do CM Żurawica

197 – przeniesiona do CT Poznań

209 – przeniesiona do CT Poznań

210 – przeniesiona do CT Poznań

220 – przeniesiona do CT Nowy Sącz

313 – sprzedana PKP Przewozom Regionalnym i przebudowana na EP07-1050

333 – sprzedana PKP Przewozom Regionalnym i przebudowana na EP07-1052

359 – przeniesiona do CT Nowy Sącz

419 – sprzedana PKP Przewozom Regionalnym i przebudowana na EP07-1054

430 – sprzedana PKP Przewozom Regionalnym i przebudowana na EP07-1056

436 – sprzedana PKP Przewozom Regionalnym i przebudowana na EP07-1057

451 – przeniesiona do CM Poznań

459 – przeniesiona do CM Poznań

478 – przeniesiona do CM Poznań

489 – przeniesiona do CT Nowy Sącz

492 – przeniesiona do CM Poznań

503 – przeniesiona do CT Nowy Sącz

538 – przeniesiona do CT Nowy Sącz

SM30:

176 – przeniesiona do CT Poznań

203 – przeniesiona do CT Nowy Sącz

204 – przeniesiona do CT Nowy Sącz

298 – przeniesiona do CT Szczecin

SM42:

1099 – przeniesiona do CT Przemyśl wraz z przejściem CTUT Stalowa Wola Rozwadów pod CT Przemyśl, następnie przebudowana przez Newag na SM42-1208

982 – przeniesiona do CT Tarnowskie Góry

1058 – przeniesiona do CT Tarnowskie Góry

575 – przeniesiona do CT Szczecin

800 – przeniesiona do CT Szczecin

1034 – przebudowana przez Newag na SM42-1239

1079 – przebudowana przez Newag na SM42-1238

1091 – przebudowana przez Newag na SM42-1204

ST44:

172 – przeniesiona do CT Warszawa

313 – przeniesiona do CT Gdynia

358 – przeniesiona do CT Gdynia

360 – przeniesiona do CT Gdynia

758 – przebudowana na ST44-1209

818 – przebudowana na ST44-1210

859 – przebudowana na ST44-1231

862 – przeniesiona do CT Katowice

1030 – przebudowana na ST44-12xx

1074 – przeniesiona do CT Gdynia

1076 – przeniesiona do CT Gdynia

1079 – przeniesiona do CT Gdynia

1096 – przeniesiona do CT Warszawa

1110 – przeniesiona do CT Gdynia

1217 – przeniesiona do CT Wrocław

1223 – przeniesiona do CT Wrocław

2023 – przeniesiona do CT Łódź

SU45:

125 – przeniesiona do CM Poznań

198 – przeniesiona do CM Poznań

201 – przebudowana na ST45-xx

239 – przeniesiona do CT Gdynia

SM48:

007 – przeniesiona do CT Warszawa

086 – przeniesiona do CT Gdynia

ET22:

063 – przeniesiona do CT Szczecin,

182 – przeniesiona do CT Gdynia,

209 – przeniesiona do CT Katowice,

211 – przeniesiona do CT Warszawa, następnie do CT Nowy Sącz

225 – przeniesiona do CT Warszawa,

265 – przeniesiona do CT Gdynia,

320 – przeniesiona do CT Skarżysko Kamienna, następnie do CT Nowy Sącz

330 – przeniesiona do CT Warszawa,

643 – przeniesiona do CT Gdynia,

824 – przeniesiona do CT Gdynia,

833 – przeniesiona do CT Warszawa,

849 – przeniesiona do CT Gdynia,

942 – przeniesiona do CT Katowice,

976 – przeniesiona do CT Warszawa,

977 – przeniesiona do CT Katowice,

989 – przeniesiona do CT Warszawa,

991 – przeniesiona do CT Szczecin,

1055 – przeniesiona do CT Szczecin,

1065 – przeniesiona do CT Katowice,

1067 – przeniesiona do CT Katowice,

1068 – przeniesiona do CT Katowice,

1085 – przeniesiona do CT Warszawa,

1145 – przeniesiona do CT Gdynia,

1176 – przeniesiona do CT Katowice.

Kasacje:

EU07:

EU07-058 MZ Lublin  nieopłacalność  naprawy głównej  28.09.1999

EU07-090 MT Lublin  nieopłacalność  naprawy głównej  20.12.1998

EU07-192 CM Lublin  wypadek  28.07.2000

EP07-107 CM Lublin  wypadek  Stawiguda k/Olsztyna 16.10.2007

EU07-086 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej  31.01.2009

ET22:

ET22-130 CT Lublin  nieopłacalność  naprawy głównej  19.12.2011

ET22-137 CT Lublin  nieopłacalność  naprawy głównej  19.12.2011

ET22-144 CT Lublin  nieopłacalność  naprawy głównej  19.12.2011

SM 03:

SM03 – 038 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej  19.12.2011

SM03 – 128 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej  19.12.2011

SM 30:

SM30 – 079 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej  19.12.2011

SM (SP)42:

SM42 – 101 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej  19.12.2011

SM42 – 243 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej  19.12.2011

SM42 – 284 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej  19.12.2011

SM42 – 316 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej  19.12.2011

SM42 – 369 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej  19.12.2011

SM42 – 370 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej  19.12.2011

SM42 – 371 MD Lublin nieopłacalność  naprawy głównej

SM42 – 372 MD Lublin nieopłacalność  naprawy głównej

SM42 – 373 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej  19.12.2011

SM42 – 375 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej  19.12.2011

SM42 – 376 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej  19.12.2011

SM42 – 422 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej  19.12.2011

SM42 – 460 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej  19.12.2011

SM42 – 469 MD Lublin nieopłacalność  naprawy głównej

SM42 – 520 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej  19.12.2011

SP42 – 201 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej  31.01.2009

ST43:

ST43 – 402 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej  19.12.2011

SM48:

SM48-063 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej  31.01.2009

SM48-071 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej

SM48-072 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej

SU (SP)45:

SP45 – 081 MD Lublin nieopłacalność  naprawy głównej

SP45 – 046 MD Lublin nieopłacalność  naprawy głównej

SU45 – 120 MD Lublin nieopłacalność  naprawy głównej

SU45 – 124 CM Lublin nieopłacalność  naprawy głównej

SU45 – 041 CM Lublin nieopłacalność  naprawy głównej

SU45-067 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej  31.01.2009

SU45-080 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej

SU45-166 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej

SU45-212 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej

SU45-109 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej

SU45 -151 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej  19.12.2011

SU45-178 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej

SU45-190 CT Lublin nieopłacalność  naprawy głównej

Pojazdy niegdyś pracujące w delegacji w CT (CM, MZ, MT) Lublin

EU07:

076 (delegowana z CM Gdynia),

308 (delegowana z CM Poznań),

510 (delegowana z CM Warszawa),

519 (delegowana z CM Szczecin),

539 (delegowana z CT Katowice)

SM42:

021 (delegowana z CM Łódź),

151 (delegowana z CM Łazy),

471 (delegowana z CM Łazy),

381 (delegowana z CM Łódź),

1044 (delegowana z CM Łazy)

ST44:

895 (delegowana z CM Gdynia),

910 (delegowana z CM Gdynia),

992 (delegowana z CM Gdynia)

SU45:

017 (delegowana z CM Białystok)

137 (delegowana z CM Białystok)

214 (delegowana z CM Gdynia)

SM48:

049 (delegowana z CT Nowy Sącz)

PR Lublin

EN57 – 095, 822, 828, 960, 967, 1205, 1207, 1317, 1327, 1328, 1330, 1333, 1338, 1373, 1442, 1482, 1509, 1612, 1625, 1663, 1686, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1726, 1741, 1765; ponadto delegacja z PR Łódź: 1016, 1454, 1455

EN57AL – 3006, 3007, 3008, 3009, 3010

SU42 – 509, 518; ponadto delegacja z PR Olsztyn: 503

SA103 – 005, 007, 012

SA107 – 001, 002

SA134 – 015, 016, 017, 018, 019

Pojazdy niegdyś stacjonujące w PR Lublin:

EN57:

716 – przeniesiona do PR Olsztyn

739 – przeniesiona do PR Olsztyn

797 – przeniesiona do PR Olsztyn

803 – przeniesiona do PR Kielce

809 – sprzedana do Newagu Nowy Sącz na modernizację

905 – przeniesiona do PR Wrocław

1213 – przebudowana na EN57-2014

1320 – przeniesiona do PR Kielce

1384 – przeniesiona do PR Bydgoszcz

1384 – przeniesiona do PR Bydgoszcz

1488 – przeniesiona do PR Kielce

1501 – przeniesiona do PR Wrocław

1511 – sprzedana do Newagu Nowy Sącz na modernizację

1514 – sprzedana do Newagu Nowy Sącz na modernizację

1533 – sprzedana do Newagu Nowy Sącz na modernizację

1563 – sprzedana do Newagu Nowy Sącz na modernizację

1697 – przeniesiona do PR Kielce

1777 – przeniesiona do PR Kielce

SP32:

147 – przeniesiona do PR Gdynia

206 – przeniesiona do PR Gdynia

207 – przeniesiona do PR Gdynia

SM42:

313 – przeniesiona do PR Opole

SU42:

528 – przeniesiona do PR Poznań

531 – przeniesiona do PR Gdynia

508 – powrót do PR Rzeszów po zakończonej delegacji

SU45:

089 – przeniesiona do PR Gdynia

135 – przeniesiona do PR Gdynia

154 – przeniesiona do PR Gdynia

SN81:

002 – przeniesiony do PR Opole,

003 – przeniesiony do PR Opole

Kasacje:
SU45:

SU45-021 PR Lublin nieopłacalność  naprawy głównej

SU45-126 PR Lublin nieopłacalność  naprawy głównej

SU45-134 PR Lublin nieopłacalność  naprawy głównej

SU45-137 PR Lublin nieopłacalność  naprawy głównej

SU45-172 PR Lublin nieopłacalność  naprawy głównej

SU45-173 PR Lublin nieopłacalność  naprawy głównej

Pojazdy niegdyś pracujące w delegacji w PR Lublin

EN57:

1016 (delegowana z PR Łódź)

1017 (delegowana z PR Łódź)

1022 (delegowana z PR Łódź)

1168 (delegowana z PR Katowice)

1227 (delegowana z PR Łódź)

1242 (delegowana z PR Łódź)

1260 (delegowana z PR Łódź)

1456 (delegowana z PR Łódź)

Lokomotywy przekazane z CM Lublin do BZ Warszawa (PKP Intercity SA)

EU07 – 062, 070, 071, 106, 109, 331, 334, 377, 399, 441, 453, 467, 484, 524, 528

EP07 – 455, 537, 544

SU45 – 010, 192

SM42 – 368, 519, 563, 574, 576

Lokomotywy przekazane z PR Lublin do BZ Warszawa (PKP Intercity SA)

EP07-1015 ex EU07-143 CM Łódź Naprawa: NEWAG N. Sącz
EP07-1024 ex EU07-366 CM Łódź Naprawa: NEWAG N. Sącz
EP07-1025 ex EU07-394 CM Szczecin Naprawa: NEWAG N. Sącz
EP07-1039 ex EU07-418 CM Szczecin Naprawa: NEWAG N. Sącz
EP07-1041 ex EU07-314 CM Gdynia Naprawa: NEWAG N. Sącz
EP07-1048 ex EU07-016 CM Poznań Naprawa: NEWAG N. Sącz
EP07-1058 ex EU07-163 CM Poznań Naprawa: NEWAG N. Sącz

EP07-1059 ex EU07-373 CM Białystok Naprawa: NEWAG N. Sącz
EP07-1060 ex EU07-165 CM Warszawa Naprawa: NEWAG N. Sącz
EP07-1065 ex EU07-024 CM Kraków Naprawa: RELOC
EP07-1066 ex EU07-231 CM Kraków Naprawa: RELOC