.::Kolejowy Lublin::.
Aktualności: infrastruktura, wypadki, imprezy, rozkład jazdy, tabor

Kolej na Lubelszczyźnie

Mapa linii kolejowych w województwie lubelskim

Lublin jest największym miastem na terenie całej Lubelszczyzny, które do
1998 roku było siedzibą Wschodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych.
Lublin jako największe miasto na  Lubelszczyźnie posiada bezpośrednie
połączenia kolejowe ze stolicą i większością większych miast w kraju
(Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Kielce, Bydgoszcz, Szczecin, Gdańsk i inne) a także z miastami poza granicami kraju Berlinem, Kijowem i Odessą.

Najważniejszą linią kolejową przebiegającą przez główne miasto województwa lubelskiego jest linia oznaczona w Instrukcji Id-12 (D29) jako linia nr 7
Warszawa Wschodnia – Otwock – Dęblin – Lublin – Chełm – Dorohusk (granica
państwa z Ukrainą). Linia używana w ruchu pasażerskim i towarowym jest
zelektryfikowana niemal w całości (wyjątek stanowi około dwukilometrowy
odcinek od stacji w Dorohusku do granicy państwa). Na odcinkach: Otwock –
Pilawa (województwo mazowieckie) i Wólka Okopska – granica państwa jest
linią jednotorową, na pozostałych odcinkach jest dwutorowa. Na odcinku
Dęblin – Lublin – Chełm kursuje największa liczba pociągów osobowych
natomiast w Lublinie większość pociągów pasażerskich dalekobieżnych kończy
bieg.

Ponadto na terenie Lublina zaczynają  się lub kończą następujące linie
kolejowe:

1. Linia nr 68 Lublin – Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk – używana
głównie w ruchu pasażerskim (pociągi regio, pociągi dalekobieżne zostały wycofane od 13.12.2010 r.), rzadziej w
towarowym. Zelektryfikowana jest na odcinkach Lublin – Lublin Zemborzyce i
Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk (województwo podkarpackie), odcinek Lublin
Zemborzyce – Stalowa Wola Rozwadów jest niezelektryfikowany. Na odcinkach
Lublin – Lublin Zemborzyce i Stalowa Wola Rozwadów – Grodzisko Dolne jest
dwutorowa.

2. Linia nr 30 Łuków – Lublin Północny – niezelektryfikowana,
jednotorowa linia używana tylko w ruchu towarowym na odcinku Łuków
– Bystrzyca koło Lublina. Odcinek Bystrzyca koło Lublina – Lublin Północny jest zamknięty z powodu robót prowadzonych przez PKP PLK SA mających na celu poprawę stanu technicznego linii i przywrócenie na jej części ruchu pasażerskiego, który został zawieszony w 2000 roku.

3. Linia nr 67 Lublin – Lublin Tatary – Świdnik – w całości
zelektryfikowana linia towarowa, na odcinku Lublin Tatary – Świdnik
dwutorowa (tor nr 2 jest nieczynny, w trakcie remontu). Na tej linii znajduje się stacja
towarowa Lublin Tatary mająca duże znaczenie dla ruchu towarowego w Lublinie

Sieć kolejową na terenie miasta uzupełniają łącznice:

1. Nr 562 Adampol – Lublin Tatary – używana w ruchu towarowym,
jednotorowa i zelektryfikowana.

2. Nr 561 Zadębie – Adampol – nieczynna łącznica umożliwiająca jazdę z
linii nr 30 z kierunku Łukowa na linię nr 7 w kierunku Chełma i łącznicę nr
562 w kierunku Lublina Tatar

Innymi ważnymi liniami przebiegającymi przez województwo lubelskie są:

1. Linia nr 2 Warszawa Centralna – Siedlce – Łuków – Biała Podlaska-
Małaszewicze  – Terespol (granica państwa z Białorusią) – część
transeuropejskiego korytarza Berlin – Warszawa – Moskwa – Niżnyj Nowogród, w całości zelektryfikowana i dwutorowa, używana w ruchu pasażerskim i
towarowym. W rejonie Małaszewicz zlokalizowane są terminale przeładunkowe

2. Linia nr 65 Hrubieszów (Granica państwa z Ukrainą) – Zamość
Bortatycze – Wola Baranowska – Sędziszów – Sławków Południowy – bardziej
znana jako Linia Hutnicza Szerokotorowa o prześwicie toru 1520 mm, używana tylko w ruchu towarowym, jednotorowa i niezelektryfikowana.

3. Linia nr 26 Łuków – Dęblin – Radom – linia dwutorowa,
zelektryfikowana, używana w ruchu pasażerskim (odcinek Łuków – Dęblin tylko
pociągi regio) i towarowym.

4. Linia nr 12 Skierniewice – Pilawa – Łuków – linia dwutorowa,
zelektryfikowana, na terenie województwa lubelskiego używana tylko w ruchu towarowym.

5. Linia nr 69 Rejowiec – Zawada – Zwierzyniec – Bełżec – Hrebenne
(granica państwa z Ukrainą) – linia jednotorowa, niezelektryfikowana,
używana w niewielkim stopniu w ruchu towarowym i pasażerskim.  Ruch pasażerski  zawieszono 1.09.2009 roku. Od dnia 1.03.2011 r. na odcinku Zawada – Zwierzyniec kursuje pociąg TLK relacji Zamość – Zielona Góra – Zamość, a od 22.06.2011 r. na odcinku Rejowiec – Zawada – Zwierzyniec – Bełżec pociągi regio (odcinek Zwierzyniec – Bełżec tylko w okresie wakacyjnym).

6. Linia nr 66  Zwierzyniec – Stalowa Wola Południowa – linia jednotorowa, niezelektryfikowana,
używana w niewielkim stopniu w ruchu towarowym i pasażerskim. Ruch pasażerski  zawieszono 1.09.2009 roku. Przywrócenie dalekobieżnego ruchu pasażerskiego nastąpiło w dniu 1.03.2011 r. (pociąg TLK relacji Zamość – Zielona Góra i z powrotem).

7. Linia nr 72  Zawada  – Zamość – Hrubieszów Miasto – linia jednotorowa, niezelektryfikowana,
na odcinku Zamość – Hrubieszów Miasto używana w niewielkim stopniu tylko  w ruchu towarowym. Ruch pasażerski na odcinku Zamość – Hrubieszów Miasto zawieszono w grudniu 2004 roku, a na odcinku Zawada – Zamość w dniu 1.09.2009 roku. Od dnia 1.03.2011 r. na szlaku Zawada – Zamość kursuje pociąg TLK z i do Zielonej Góry, a od 22.06.2011 r. także pociągi regio z i do Lublina i Chełma.